Ważne daty

ZUS:
do 5 dnia kolejnego miesiąca
- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze
do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie)
do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy

URZĄD SKARBOWY:
do 15 dnia miesiąca - podatnicy VAT składają informację VAT-UE podsumowującą o dokonanych WNT za poprzedni miesiąc
do 20 dnia miesiąca - osoba prowadząca działalność gospodarczą za poprzedni miesiąc wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy, w wysokości wynikającej z właściwych obliczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami
do 25 dnia miesiąca - podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek
do 25 dnia miesiąca po kwartale - podatnicy VAT składają deklarację VAT-7K za poprzedni kwartał i wpłacają wynikający z deklaracji podatek
do 25 dnia miesiąca po kwartale - podatnicy VAT składają informację VAT-UE podsumowującą o dokonanych WNT za poprzedni kwartał