Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą

2016       Rodzaj składki, konto

    z chorobowym

bez chorobowego

Ubezpieczenie społeczne  (ZUS – 51)
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

772,97 zł
podstawa: 2.433,00

713,36 zł
podstawa: 2.433,00

Ubezpieczenie zdrowotne (ZUS – 52)
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

288,95 zł
podstawa: 3.210,60

288,95 zł
podstawa: 3.210,60

Fundusz Pracy (ZUS – 53)
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

59,61 zł
podstawa: 2.433,00

59,61 zł
podstawa: 2.433,00