Składki ulgowe ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą

2016       Rodzaj składki, konto

    z chorobowym

 bez chorobowego

Ubezpieczenie społeczne (ZUS – 51)
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

176,33 zł
podstawa: 555,00

162,73 zł
podstawa: 555,00

Ubezpieczenie zdrowotne (ZUS – 52)
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

288,95 zł
podstawa: 3.210,60

288,95 zł
podstawa: 3.210,60